logo strony
rozkład

Nowa sieć komunikacyjna i rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej

Udostępnij
Facebook
Twitter

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. zmianie ulegnie przebieg skarżyskiej sieci komunikacyjnej oraz obowiązujących rozkładów jazdy, których opracowanie poprzedziły przeprowadzone konsultacje społeczne.

Zmiana sieci połączeń komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania oferty do potrzeb pasażerów oraz oczekiwań mieszkańców, wykreowaniem podaży usług zaspokajającej popyt oraz unowocześnieniem oferty przewozowej. Oczekiwanym efektem optymalizacji rozkładów jazdy jest zmiana częstotliwości kursowania, synchronizacja odjazdów linii kursujących wspólnymi odcinkami oraz koordynacja odjazdów.

Docelowe rozkłady jazdy uwzględniają opinie oraz uwagi mieszkańców złożone w trakcie konsultacji społecznych.

Nowa sieć komunikacyjna składać się będzie z 13 linii: 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, które zwiększą liczbę połączeń autobusowych i pozwolą na wygodne podróżowanie.
Zmianie ulegną trasy linii: 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26. Utworzona zostanie nowa linia 2. Ponadto linie: 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 przestaną funkcjonować, dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii oraz utworzeniu nowej linii.

Nowo powstałą sieć komunikacyjną będzie tworzyć linia 1 z rozkładem jazdy opartym na częstotliwości modułowej co 30 minut oraz linie: 2, 7, 12, 14, 15, 19, 22, 25 z rozkładami jazdy opartymi na częstotliwości modułowej co 60 minut oraz linie: 5, 8, 18, 26 z rozkładami jazdy z częstotliwością nieusystematyzowaną.

Skip to content